Daily Catholic Mass - 2017-03-25 - Fr. Leonard

Daily Catholic Mass - 2017-03-23 - Fr. Joseph

Daily Catholic Mass - 2017-03-22 - Fr. Mitch

Daily Catholic Mass - 2017-03-21 - Fr. Anthony

Daily Catholic Mass - 2017-03-20 - Fr. Joseph

Daily Catholic Mass - 2017-03-19 - Fr. Paschal

Daily Catholic Mass - 2017-03-18 - Fr. Joseph

Daily Catholic Mass - 2017-03-17 - Fr. Mark

Daily Catholic Mass - 2017-03-16 - Fr. John Paul

Daily Catholic Mass - 2017-03-15 - Dcn Gerald

Daily Catholic Mass - 2017-03-14 - Fr. Mitch

Daily Catholic Mass - 2017-03-13 - Fr. Anthony

Daily Catholic Mass - 2017-03-12 - Fr. John Paul

Daily Catholic Mass - 2017-03-11 - Fr. Anthony

Daily Catholic Mass - 2017-03-10 - Fr. Patrick

Daily Catholic Mass - 2017-03-09 - Fr. John Paul

Daily Catholic Mass - 2017-03-08 - Fr. Patrick

Daily Catholic Mass - 2017-03-07 - Fr. Leonard

Daily Catholic Mass - 2017-03-06 - Fr. Miguel

Daily Catholic Mass - 2017-03-05 - Fr. Anthony

Daily Catholic Mass - 2017-03-04 - Fr. Mark

Daily Catholic Mass - 2017-03-03 - Fr. John Paul

Daily Catholic Mass - 2017-03-02 - Fr. Joseph

Daily Catholic Mass - 2017-02-28 - Fr. Anthony

Daily Catholic Mass - 2017-02-27 - Fr. Joseph

Daily Catholic Mass - 2017-02-26 - Fr. John Paul

Daily Catholic Mass - 2017-02-25 - Fr. Joseph

Daily Catholic Mass - 2017-02-24 - Fr. John Paul

Daily Catholic Mass - 2017-02-23 - Fr. Joseph

Daily Catholic Mass - 2017-02-22 - Fr. Mitch

Daily Catholic Mass - 2017-02-21 - Fr. Joseph

Daily Catholic Mass - 2017-02-20 - Fr. Joseph

Daily Catholic Mass - 2017-02-19 - Fr. Mark

Daily Catholic Mass - 2017-02-18 - Fr. Mark

Daily Catholic Mass - 2017-02-17 - Fr. Leonard

Daily Catholic Mass - 2017-02-16 - Fr. Mark

Daily Catholic Mass - 2017-02-15 - Fr. John Paul